Initiatieven

Een overzicht van alle initiatieven in de regio Rivierenland. Zie welke initiatieven zich allemaal in jouw buurt bevinden!

eCoBuren
eCoBuren

Samenwerken aan energietransitie en duurzaamheid in Buren

Energiecoöperatie eCoBuren mobiliseert bewoners en ondernemers om met elkaar te werken aan de energietransitie van Buren.

RES Rivierenland
RES Rivierenland

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Het is een document waarin we als energieregio Rivierenland beschrijven hoe en waar we duurzame energie gaan opwekken.

Energie Samen Rivierenland
Energie Samen Rivierenland

Energie Samen Rivierenland is een lokale, coöperatieve energiebeweging die duurzame energie-initiatieven aanjaagt en versterkt. We werken aan een schone en betaalbare energievoorziening voor ons allemaal.

Energie coöperatie Bommelerwaar
Energie coöperatie Bommelerwaar

Coöperatie Bommelerwaar is een gebiedscoöperatie van en voor bewoners en ondernemers van de Bommelerwaard. Bommelerwaar is op 28 juni 2016 opgericht, onder andere om samen te werken aan een energie neutrale Bommelerwaard.

Lingewaard Energie
Lingewaard Energie

Zuinig op Lingewaard

Een groep enthousiaste burgers, die het initiatief heeft genomen om als Lingewaard Energie, in samenwerking met lokale partners (gemeentelijke overheid en bedrijfsleven), door kennis- en informatieoverdracht bewustwording op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing te gaan bevorderen.

Duurzaam West-Betuwe
Duurzaam West-Betuwe

Duurzaam West Betuwe, voorheen 11duurzaam is, samen met de gemeente West Betuwe, de initiatiefnemer van het centrum voor duurzaamheid De Knop. De Knop, in hartje Geldermalsen, is dé locatie voor de inwoners van gemeente West Betuwe voor onafhankelijk en kostenloos advies: over duurzaam wonen en leven.

Coöperatie Fruitstad Energie
Coöperatie Fruitstad Energie

De coöperatie "Fruitstad Energie" wil in Tiel een zelfvoorzienend en duurzaam energiesysteem creëren. Fruitstad Energie gaat samen met burgers uit Tiel energie projecten ontwikkelen ter bevordering van duurzaamheid.

Vrijstad Energie
Vrijstad Energie

Vrijstad Energie is een initiatief van Culemborgers die de stad energieneutraal willen maken, met energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Thermo Bello
Thermo Bello

Thermo Bello is een wijkenergiebedrijf dat in eigendom is van bewoners in de wijk EVA-Lanxmeer. In deze wijk zijn wijkbewoners op zoek naar mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die direct op hun levenskwaliteit van invloed zijn.

Windwinning Culemborg
Windwinning Culemborg

Samen winnen, samen delen

Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil energieneutraal worden. Windwinning Culemborg gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windwinning Culemborg vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens.

Betuwestroom
Betuwestroom

Betuwestroom is lokale groene energie uit Rivierenland aangeboden door lokale energie-coöperaties en ondersteund met diensten die slim en spaarzaam energiegebruik mogelijk maken.

Betuwewind
Betuwewind

Iedereen wint!

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is.

Initiatief aanmelden

Staat er nog een energie-initiatief niet tussen? Wij horen dit graag! Je kunt een duurzaam initiatief melden door op onderstaande button te klikken.

Initiatief aanmelden