Betuwewind

Meersteeg 15, 4191 NK Geldermalsen, Nederland

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is.

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe is opgericht door betrokken burgers om op democratische wijze een actieve lokale bijdrage te leveren aan een energievoorziening die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een gezond en prettig leefklimaat en kunnen beschikken over voldoende noodzakelijke duurzame energie, uit eigen omgeving.

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe ziet het als haar missie om de productie en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Ze richt zich daarbij op:

  • Participatie:Burgers investeren in windmolens in hun omgeving;
    • Burgers gebruiken zelf de opgewekte energie van de windmolens in hun omgeving;
  • Projectontwikkeling en advies;
  • Inbreng van kennis en kunde (voorlichting en educatie).

De Burgerwindcoöperatie West-Betuwe wil voor en met leden duurzame energie opwekken. Deze energie kan door leden en door derden worden gebruikt. De coöperatie is een geschikte organisatievorm om dit doel te kunnen bereiken. De leden spelen een grote rol in het bepalen van het beleid van de coöperatie. Zij dragen ook zelf bij in de financiering van windparken en kunnen daarbij profiteren van de opbrengsten. Onze burgerwindcoöperatie is een organisatie, gestoeld op praktisch idealisme, met een gezond gevoel voor rendement en met oog voor mens en natuur. We informeren de bewoners van de West-Betuwe over alle aspecten van windenergie op land. De BWB wil het draagvlak voor windenergie vergroten door omwonenden actief te betrekken bij de opzet en exploitatie van de te ontwikkelen windparken. De coöperatie wordt gerund door vrijwilligers die hun kennis en ervaring inzetten om de windparken te realiseren.

Over dit lokale initiatief

Iedereen wint!
Energieloket Rivierenland