Vrijstad Energie

Frederik van Eedenlaan 30, Culemborg, Nederland

Vrijstad Energie is een initiatief van Culemborgers die de stad energieneutraal willen maken, met energiebesparing en toepassing van duurzame energie.

Vrijstad Energie is een coöperatie, opgericht in juni 2016, met inmiddels ruim 200 leden. Het bestuur van Vrijstad Energie bestaat uit:

  • Erica de Winter, voorzitter
  • Kees Terburg, secretaris
  • Sophie Schut, penningmeester
  • Martin Ossendrijver
  • Sandra de Wolff
  • Rudi Oortwijn

De uitvoering van het werk wordt gedragen door:

  • Han Horstink, coördinator & energiebesparing particulieren & Warmtekeuze
  • Gerwin Verschuur, windproject & Warmtekeuze
  • Arjen Schamhart, windproject & collectieve zonnedaken
  • Alexander van Setten, energiebesparing bedrijven

Wat willen wij?

Wij willen de noodzakelijke omslag naar duurzame energie hier lokaal realiseren, in Culemborg, samen met zoveel mogelijk Culemborgers en plaatselijke bedrijven en organisaties. Dat willen we door samen energie te besparen en de energieproductie in eigen hand te nemen en democratisch te beheren.

Coöperatief samenwerken

Samen, democratisch, in eigen hand; dat vraagt om een passende organisatievorm. Daarom hebben wij gekozen voor een coöperatie: een vereniging, maar wel met een zakelijk doel. Want we willen ook een professioneel werkend energiebedrijf vormen. Een van onze uitgangspunten is dat ieder lid een gelijke stem heeft, ongeacht hoeveel financiële inbreng iemand in de coöperatie heeft of hoeveel risico iemand neemt. We werken samen met diverse partnerorganisaties.

Vrijstad Energie kan als bedrijf winst maken, maar dat is niet ons eerste doel. Door het coöperatieve model bepaal je als lid mede de koers en heb je invloed op besluiten inzake de bestemming van de winst (bv. aan nieuwe acties uitgeven of aan de leden uitkeren).

Over dit lokale initiatief

Energieloket Rivierenland