RES Rivierenland

Burgemeester van Lidth de Jeudelaan 3, Tiel, Nederland

RES staat voor Regionale Energiestrategie. Het is een document waarin we als energieregio Rivierenland beschrijven hoe en waar we duurzame energie gaan opwekken.

Dat gaat over elektriciteit uit zon en wind. Ook bedenken we hoe we de warmtetransitie mogelijk maken, dus duurzame alternatieven voor aardgas. Tenslotte kijken we wat dat alles betekent voor de opslag en infrastructuur voor energie en warmte.
De RES beschrijft dus onder andere:
– hoeveel duurzame energie we gaan opwekken met zon en wind
– hoe we duurzaam warmte gaan opwekken
– hoe we die nieuwe bronnen aansluiten op het energie- en warmtenetwerk

Over dit lokale initiatief

Energieloket Rivierenland