Subsidie verduurzaming voor VvE (SVVE)

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Sinds januari 2023 is er één regeling voor het volledig verduurzamen van het VvE-gebouw: Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE). Deze vervangt de eerdere regelingen Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor VvE’s. 

De SVVE-regeling is een landelijke subsidie van het Rijk die loopt tot in ieder geval 2028. Via deze regeling kunnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties subsidie aanvragen voor:

 • Onderzoekskosten of advieskosten van een energieadvies door een gecertificeerd adviseur
 • De uitvoering van 1 of meer duurzame maatregelen voor isolatie, ventilatie of warmte en de aansluiting op een centraal warmtenet
 • De advieskosten van een oplaadpuntenadvies en kosten voor basislaadinfrastructuur

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregelen en het aantal maatregelen en bedraagt maximaal € 15.000,- per woning.

Isolatie maatregelen

In aanmerking komen isolatie van spouwmuur, gevel, dak/zoldervloer, vloer/bodem en isolatieglas. Houd hierbij rekening met een minimale oppervlakte en isolatiewaarde. De subsidie per m2 isolatie verdubbelt als je meer dan 1 isolatiemaatregel uitvoert of deze combineert met een van de andere onderstaande maatregelen. Ook krijg je meer subsidie als je biobased materialen toepast.

Energiebesparende maatregelen

Maatregelen die in aanmerking komen zijn:

 • Een energiezuinig ventilatiesysteem: CO2 gestuurd of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)
 • Dynamisch waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem
 • Energiedisplays: een eenvoudige variant of een variant gekoppeld aan een energiemanagementsysteem (EMS)
 • Slimme thermostaat die het energieverbruik afstemt op het leefgedrag of een variant die daarnaast ook de mogelijkheid biedt om de temperatuur per ruimte te regelen.

Je kunt hiervoor alleen subsidie aanvragen als je deze maatregel combineert met een van de andere maatregelen: isolatie, duurzame warmte, zeer energiezuinig pakket (ZEP).

Zeer energiezuinig pakket (ZEP)

Hiervoor kun je subsidie aanvragen als je de maximale energiebesparende maatregelen wil nemen. Dit betekent de hele gebouwschil isoleren en energiezuinige ventilatie aanbrengen. Bij deze optie gelden hogere besparingseisen voor de energiebesparende maatregelen die passen bij het nul-op-de-meter-concept voor het gebouw.

Duurzame warmte en aansluiting op centraal warmtenet

Je kunt subsidie krijgen voor een warmtepomp, zonneboiler of centrale aansluiting op een warmtenet (alleen als alle woningen binnen de VvE koopwoningen zijn).

Voorwaarden duurzame maatregelen

Voor elk type maatregel gelden aparte voorwaarden. Bijvoorbeeld minimale isolatiewaarden en oppervlaktes. Een aantal belangrijke algemene voorwaarden waar je op moet letten zijn:

 • Je vraagt subsidie aan voordat je de maatregelen laat uitvoeren
 • Je moet de maatregelen uit laten voeren door een deskundig bouwbedrijf of installateur
 • De termijn waarbinnen de maatregelen uitgevoerd moeten zijn: 2 jaar voor isolatiemaatregelen, 3 jaar voor duurzame warmte, warmtenet en ZEP-pakket
 • Voor monumenten gelden andere voorwaarden

Kijk op de website van RVO voor alle voorwaarden per type maatregel.

 

Subsidie aanvragen

Is jouw woning (appartement) onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan kun je meestal niet zonder toestemming van de VvE je woning verduurzamen. Zaken als de gebouwschil en gezamenlijke ruimten vallen doorgaans onder de VvE wat betekent dat iedereen mede-eigenaar is. De vereniging is verantwoordelijk voor de verduurzaming, dit doe je dus samen. Dit is een wat langer en ingewikkelder proces omdat je hier gezamenlijk over in gesprek moet. Gelukkig kun je hierbij begeleiding en advies krijgen (zie onderstaand). Milieucentraal biedt ook een handig stappenplan.

Zijn jullie als VvE eruit welke maatregelen je wil nemen? Dan kun je de SVVE subsidie aanvragen via de website van RVO.

 

Onafhankelijk energieadvies voor je VvE

Voor onafhankelijk energieadvies en begeleiding van je VvE verwijzen we je naar Energie Samen Rivierenland.
Voor jouw eigen gedeelte van de woning en de ISDE subsidie kun je bij het energieloket terecht met je vragen.

 

Andere financieringen voor VvE’s

De SVVE is de enige landelijke subsidie voor VvE’s. Kijk voor lokale of regionale subsidies op de subsidiewijzer van MilieuCentraal.

Voor de financiering van je plannen kun je gebruik maken van de energiebespaarlening voor VvE’s.

 

Stel je vraag

 • Het energieloket gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens. Lees onze privacyverklaring en disclaimer.

Ik wil graag energieadvies voor onze VvE

Heb je gelezen wat de mogelijkheden zijn van de subsidies en ben je geïnteresseerd in professioneel energieadvies? Bekijk wat de mogelijkheden zijn.

Energieadvies aanvragen