Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 15-02-2024

Gebruikte cookies inzien

Door op de onderstaande button te klikken kun je zien welke soort cookies Energieloket Rivierenland gebruikt en indien gewenst je voorkeuren aanpassen.

Cookieoverzicht bekijken

AVG

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen. Wanneer enkele onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn, dan kun je contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze privacyverklaring is van toepassing op Energieloket Rivierenland en de onderliggende energieloketten van de gemeenten in Rivierenland, provincie Gelderland.

Contactgegevens:
[email protected]      0345-504012

Gegevens achterlaten

Het lijkt niet logisch, maar het is voor ons soms echt noodzakelijk. Lees er hier meer over. We leggen uit waarom we genoodzaakt zijn om jouw gegevens te vragen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Energieloket Rivierenland. Ook heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Hierbij moeten we wel opmerken dat het recht tot verwijdering niet mogelijk is als er een doel is van de gegevensverwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Energieloket Rivierenland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en opgevraagde inhoudelijke informatie
 • Het opnemen van contact per email of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het kunnen uitvoeren van opdrachten op basis van contracten
 • Het kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het aanbieden van passende producten en diensten
 • Het maken van beeldmateriaal tijdens een activiteit.

Dit kan gebruikt worden (geen portretfoto’s) ter promotie van nieuwe activiteiten die met verduurzaming van woningen te maken hebben. Mocht hier bezwaar tegen zijn, ga dan niet akkoord met de privacyverklaring of ga vooraf aan de activiteit naar de organisatie om dit kenbaar te maken.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of contact met ons hebt. Hierbij kun je denken aan je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats. Deze persoonsgegevens zijn essentieel om contact met jou te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden.

Overige gegevens

Naast persoonsgegevens verwerken wij ook gegevens over jouw woning:

 • Woningtype (bouwjaar, energielabel, foto’s)
 • Verbruiksgegevens (gas en elektra)
 • Lid van VVE ja/nee en indien ja welke VVE
 • Bovenstaande gegevens verwerken wij om een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. Het kan zijn dat wij telefonisch op dit advies ingaan maar dit kan ook plaatsvinden tijdens een adviesgesprek.

Persoonsgegevens bewaren en delen

 • Energieloket Rivierenland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • Cv’s en motivatiebrieven van sollicitanten verwijderen wij bij een afwijzing na 4 weken.
 • Energieloket Rivierenland verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Energieloket Rivierenland maakt gebruik van noodzakelijke, statistische en marketing cookies.

Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze geen inbreuk maken op je privacy en strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig. Je hebt de mogelijkheid om deze overige cookies te weigeren door in de cookie banner alleen de aanbevolen cookies toe te staan. Ook kun je je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Via de volgende link kun je inzien van welke soort cookies wij gebruik maken via de website:

Cookieoverzicht bekijken

Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen we met  op anonieme wijze het surfgedrag van onze websitebezoekers. Dat doen wij met Google Analytics: wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Tijdelijk gebruik we Piwik Pro als alternatief voor Google Analytics.

Met de Meta Pixel verbinden wij Facebook met Google Analytics om inzicht te krijgen in de bron van onze websitebezoekers. Daarnaast kunnen we doelgroepen gerichter bereiken door middel van advertenties.

Andere websites

Op de website van onze organisatie kan je links naar andere websites aantreffen. Energieloket Rivierenland kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang van jouw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Wijzigingen

Energieloket Rivierenland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van jouw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.energieloketrivierenland.nl en andere door haar gebruikte communicatiekanalen.