Disclaimer

Energieloket Rivierenland heeft als doel om de inwoners van de regio Rivierenland te inspireren om hun woning te verduurzamen. Daarom besteden we de  grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site staan. Maar toch is er een kans dat er gegevens op staan die niet blijken te kloppen of dat er onvolkomenheden gepubliceerd zijn.

De medewerkers van Energieloket Rivierenland doen hun uiterste best om geen onjuistheden op de website te publiceren.

Energieloket Rivierenland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Energieloket Rivierenland aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, het gebruik en downloaden van gegevens en informatie is geheel voor risico van de gebruiker.

Deze website bevat tools en links naar websites of naar webpagina’s van derden. Energieloket Rivierenland heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Energieloket Rivierenland.

Meer informatie, neem contact op met [email protected]