eCoBuren

Buitenhuizenpoort 3, Buren, Nederland

Energiecoöperatie eCoBuren mobiliseert bewoners en ondernemers om met elkaar te werken aan de energietransitie van Buren.

Buren heeft één van de mooiste historische steden van Nederland binnen haar gemeentegrenzen, heeft een actieve eigen agrarische gemeenschap en ook nog eens een prachtige natuur. Door haar landelijke karakter en relatief kleine kernen is naast duurzaamheid ook bereikbaarheid een belangrijk issue voor de bewoners en de lokale overheid.

Net als voor Nederland zal ook voor Buren de noodzakelijke energietransitie grote gevolgen hebben. De media staan er terecht bol van. Alle energie die we gebruiken zal op termijn op duurzame wijze opgewekt worden en iedereen moet energie besparen. Komen er windmolens, zonnepanelen op alle daken, warmtepompen en laadpalen voor elk huis, en hoe gaat dat voor monumentale gebouwen of gebouwen in de buitengebieden? Hoe combineren we lokale productie met lokale toepassing en hoe regelen we (tijdelijke) opslag?

Verantwoorde energietransitie

eCoBuren is van mening dat de energietransitie op een manier moet gebeuren die gedragen wordt door bewoners en ondernemers in de gemeente, en past bij het karakter van de stad Buren en de overige kernen. Iedere kern vraagt wat eCoBuren betreft maatwerk waarbij een toepassing als mobiliteit weer ten voordele kan komen aan meerdere kernen. Ook leren van elkaar is iets waar alle kernen van gaan profiteren. Daarom wil eCoBuren bewoners en ondernemers mobiliseren om met elkaar te werken aan de energietransitie van Buren.

Samenwerking bedrijven

eCoBuren denkt dat door samenwerking met bedrijven en boerderijen in de omgeving, op duurzame wijze elektriciteit en warmte opgewekt kan worden. Met deze duurzaam opgewekte energie kunnen gebouwen voorzien worden van elektriciteit en verwarming. Daarnaast kunnen elektrische auto’s centraal opgeladen worden en als buffer dienen voor schommelingen op het elektriciteitsnet. Dit zijn slechts een paar gedachten.

De energietransitie is iets van ons allemaal en alleen door samen te werken gaat dit slagen.

Over dit lokale initiatief

Energieloket Rivierenland