Kan na-isolatie leiden tot sterfte van vleermuizen?

Dit artikel is gepubliceerd op 6-7-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Ja, helaas kan dat. Sommige dieren huisvesten zich graag in spouwmuren. Ze klimmen door de open stootvoegen naar binnen en schuilen dan in de spouw. Het gaat om vleermuizen, vogels en insecten. De vleermuis is een beschermde diersoort. Isolatie van de spouw mag er niet toe leiden dat er vleermuizen sterven of dat hun nestgelegenheid onbruikbaar wordt. Dat is wettelijk verboden.

Heb je het idee dat er wellicht vleermuizen of een andere beschermde diersoort in je spouw kunnen zitten? Dit kan doordat je ’s avonds vleermuizen ziet vliegen of je ziet regelmatig een soort dunne muizenkeutels liggen. Je bent dan als woningeigenaar verplicht om dit te (laten) onderzoeken. Schakel dan een deskundige in om je spouw te onderzoeken. Dit kan iemand zijn van de lokale natuurvereniging of Vleermuizenwerkgroep Gelderland. Hij of zij zal met een plan komen om de vleermuizen een andere woon- en slaapplaats te geven door bijvoorbeeld vleermuizenkasten op te hangen. Ook heb je een ontheffing nodig (Wet natuurbescherming). Dit kun je aanvragen bij de provincie Gelderland. De aanvraag van de ontheffing kan 26 weken in beslag nemen en er zitten kosten aan verbonden. Hiermee zorg er wel voor dat je spouwmuur niet alleen milieuvriendelijk is, maar ook natuurvriendelijk.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op