Isolatieplannen? Dit is de status van de zorgplicht mbt Wet natuurbescherming

Er is veel te doen om de bescherming van diersoorten als je je woning wilt isoleren. Het Rijk en de gemeenten zijn hier druk mee bezig om  hier duidelijkheid in te brengen en het gemakkelijker te maken voor de woningeigenaar.

De Wet Natuurbescherming (Wnb) is er voor om het doden en verstoren van beschermde diersoorten te voorkomen. Deze zorgplicht geldt voor iedereen, dus ook voor de particuliere woningeigenaren.

Veel isolatiemaatregelen hebben met deze problematiek te maken. Er is een ontheffing nodig voor het uitvoeren van isolatie van:

 • Spouwmuur
 • Buitenmuur
 • Binnendak
 • Buitendak

Voor het uitvoeren van isolatie van vloer/bodem, binnenmuur en het gebruik van HR++ glas (-mits kozijn niet vervangen hoeft te worden) is niet met zekerheid vast te stellen dat je hier voor ontheffing nodig hebt. Dit kun je navragen bij de gemeente.

Hoe kun jij voldoen aan de zorgplicht? 

Als je als woningeigenaar je woning wilt isoleren moet je de volgende stappen doorlopen om aan de zorgplicht te voldoen:

 1. Kijken of de maatregel dieren kan verstoren (bovengenoemd lijstje geeft hierin richting).
 2. Check of de gemeente een Soortenmanagementplan (SMP) en op basis hiervan een collectieve ontheffing voor koopwoningen heeft
 3. Quickscan uit laten voeren. Dit is een ecologisch onderzoek om te bepalen of er beschermde dieren aanwezig zijn in de woning, spouwmuur en of dak(-rand). Dit onderzoek moet door een gespecialiseerd ecologisch bureau worden uitgevoerd en daar zijn kosten aan verbonden. Deze kosten worden echter terugverdiend met de besparing door de isolatie.
 4. Ecologisch vervolgonderzoek. Als blijkt dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn moet er een ecologisch vervolgonderzoek plaatsvinden en moeten er maatregelen genomen worden om het doden of verstoren van dieren te voorkomen. Zo’n onderzoek duurt ongeveer een jaar en ook daar zijn kosten aan verbonden (houd rekening met minimaal € 5000,-). Het bureau dat de inventarisatie uitvoert kan advies geven over benodigde maatregelen. Dit onderzoek kan het beste collectief plaatsvinden om de kosten per woning beperkt te houden.
 5. Ontheffing. Als uit het onderzoek blijkt dat beschermde diersoorten aanwezig zijn, is in de meeste gevallen een ontheffing nodig. De ontheffingsaanvraag kan 26 weken in beslag nemen en daar zijn ook kosten aan verbonden.
 6. Neem eventuele maatregelen voor de natuur (bijv. vleermuiskasten).
 7. Laat natuurvriendelijk isoleren.

 

Kan de gemeente hier niet iets aan doen?

De gemeenten zijn op dit moment bezig om hier een collectieve oplossing voor te vinden. Op het moment van schrijven is dit nog niet concreet en geldt de eigen, individuele zorgplicht.