Ik heb wel een kruipruimte maar geen kruipluik. Hoe kan ik de vloer isoleren?

Er zijn globaal drie mogelijkheden: - Je kan een nieuw kruipluik laten maken, dan kan je er nu in voor de isolatie en eventueel later voor andere werkzaamheden. - Je kan speciaal voor de isolatiewerkzaamheden een mangat onder de fundering door laten graven. Op deze wijze kan de isolatiemonteur naar binnen. - Bij het aanbrengen van bodemisolatie is het ook mogelijk om een gat in de funderingsbalk te boren en daardoor het isolatiemateriaal naar binnen te spuiten. De kruipruimte moet dan wel redelijk vlak zijn. Alle drie de opties brengen natuurlijk extra kosten met zich mee. Vraag enkele offertes op en vraag de bedrijven wat de beste oplossing is en welke kosten daaraan verbonden zijn. Isolatiebedrijven zullen eerder aanbieden onder de fundering door te graven terwijl aannemers misschien een kruipluik aan kunnen brengen. Zie verder bij de vraag 'Ik heb een kruipruimte. Hoe kan ik het beste isoleren?' Bron: https://energieloketrivierenland.nl/duurzame-maatregelen/vloer-en-bodemisolatie/