Zelf zolderdak en vloer isoleren

Zelf je vloer isoleren? Dat kan ook!

Voorbereiding

Zorg voor een veilige werkomgeving. Als de kruipruimtebodem vochtig is, leg dan eerst een bodemfolie neer en laat deze ca. 30 cm omhoog lopen. Dit werkt prettiger, zorgt dat er geen vocht achter de isolatie komt en houdt de kruipruimte droger. Als de kruipruimte vochtig is, laat deze dan eerst goed drogen.

Materialen

Zorg voor een dichte vloer. Als er gaten (bij leidingen o.i.d.) zitten, dicht die dan eerst af. De isolatiewaarde (Rd) staat doorgaans op de verpakking. Een Rd van ca. 3,5 is aan te raden. Als je vloerverwarming hebt of krijgt is een Rd van 5 aan te raden. Bij een houten vloer worden de balken meestal niet mee ingepakt omdat ze zelf al isoleren. De isolatiewaarde is echter beperkt (R=1,5) dus als je een hogere isolatiewaarde wilt bereiken, heeft het de voorkeur dat de balken ook geïsoleerd worden (evt. met een dunnere laag).

Bij vooroorlogse woningen met een houten vloer wordt vaak gekozen voor een dampopen isolatie. Pas in deze situatie ook een bodemfolie toe.

Kijk ook op de pagina over vloer isoleren

 

Aan de slag

Breng de isolatie goed sluitend aan (geen naden tussen de platen of dekens). Monteer bij een houten vloer de isolatie bij voorkeur niet direct tegen het houten vloerdelen maar op een kleine afstand, bijvoorbeeld 2 cm. Deze luchtlaag helpt mee met de isolatie en de vochtverdeling. Het is ook belangrijk dat de isolatie goed aansluit aan de muren en balken zodat er geen lucht langs de isolatie naar het luchtlaagje kan stromen. Dat zou tot warmteverliezen leiden.

Isoleer de bovenste 30 cm van de kruipruimtewanden (of funderingsbalk) mee, om koudebruggen langs het metselwerk te beperken.

Zorg er in alle situaties voor dat de kruipruimteventilatie goed blijft werken. Of als het niet goed (meer) werkt, maak deze schoon of herstel ze.

Als er verwarmingsleidingen door de kruipruimte lopen, isoleer die dan ook. Door de isolatie zal de kruipruimte kouder worden en daardoor nemen de warmteverliezen toe. Drinkwaterleiding hoeft niet geïsoleerd te worden.

Als je isolatiemateriaal met damprem gebruikt, dan moet de damprem aan de bovenkant (warme kant) zitten.

Let op: geen subsidie. 

Op zelf aangebrachte isolatie krijg je bij de huidige subsidieregeling geen subsidie.
Zie voor meer informatie ook de website van MilieuCentraal.

Zelf je zolderdak isoleren? Dat kan ook!

Voorbereiding en materialen

Je kunt isolatiemateriaal (platen of dekens) bij de bouwmarkt kopen en aanbrengen tussen of op de balken. Dit laatste isoleert het beste maar maakt de zolderruimte kleiner. Als je de isolatie tussen de balken aanbrengt, heeft het de voorkeur dat er een kleine afstand tussen de isolatie en het dakbeschot is, met ventilatieopeningen (of kieren) zodat de buitenlucht er achterlangs kan stromen. De isolatieplaten of -dekens moet wel klem zitten tussen de balken en goed op elkaar aansluiten zodat er geen lucht langs kan.

De isolatie kan standaard van een afwerklaag zijn voorzien (kliksysteem voor naadloze afwerking), of je kan het afwerken met gips- of houtplaten.

Een belangrijk aandachtspunt is de dampremmende laag of een klimaatfolie aan de onderkant (warme kant). Er zijn isolatiedekens waar deze laag al in zit. Deze moet dan aan de goede kant zitten (naar je toe, dus aan de warme zijde). Ook moet deze laag goed overlappend aangebracht of getaped worden. Een andere optie is, als de isolatie is aangebracht, een folie over de isolatie spannen. Deze komt over de isolatie achter de afwerking. Deze damprem of klimaatfolie is belangrijk, omdat er anders vocht in of achter de isolatie komt wat gaat condenseren en mogelijk zelfs gaat bevriezen. Dit kan wateroverlast veroorzaken en kan leiden tot schimmel en schade aan het isolatiemateriaal. Als het huidige dak alleen uit hout bestaat, kan je een damprem toepassen. Als er al iets van isolatie op het huidige dak zit, dan is een klimaatfolie beter.

Kijk hier voor meer informatie over dakisolatie 

Let op: geen subsidie

De huidige subsidieregeling voor isolatie geldt niet voor isolatie die je zelf hebt aangebracht.
Meer informatie over zelf dakisolatie aanbrengen.