Ik wil warmteterugwinning op de ventilatie, hoe kan ik dat doen?

Warmteterugwinning is een hele goede maatregel omdat een groot deel van het energieverbruik naar het opwarmen van ventilatielucht gaat. Bovendien is het comfortabel omdat de inblaaslucht wordt voorverwarmd. Er zijn twee mogelijkheden voor warmteterugwinning: - Centraal: net als bij nieuwbouw is er dan een systeem van luchtkanalen voor de luchttoevoer naar de woonkamer en slaapkamers. Als er al mechanische afzuiging aanwezig is, kan de ventilatorbox vervangen worden door een box met warmtewisselaar. De toevoerkanalen moeten dan nog wel aangebracht worden. Soms kan dit via het trappegat. Het is een flinke ingreep. Ook moet het ventilatiesysteem eens in de vijf jaar gereinigd worden. - Decentraal: voor renovatie is dit een meer voor de hand liggende optie. Per kamer, waar veel verbleven wordt (woonkamer, studeerkamer), wordt een ventilatie-unit met warmtewisselaar en convector geplaatst. Er hoeven dan geen luchtkanalen aangelegd te worden. De units zijn vaak vraaggestuurd en gaan zelf harder en zachter op basis van het CO2- en vochtgehalte in huis. De units kunnen open en zijn dus eenvoudig van binnen schoon te houden. Als er mechanische afzuiging in de woning zit, moeten de keuken en badkamer een eigen luchttoevoer (ventilatieroosters) hebben om de werking van de decentrale ventilatie-units niet te verstoren. Bron: https://energieloketrivierenland.nl/maatregelen/ventileren/