Heeft radiatorfolie zin bij een geïsoleerde muur?

Dit artikel is gepubliceerd op 1-12-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Ja, radiatorfolie heeft altijd zin. Bij een ongeïsoleerde muur is de winst natuurlijk wel groter. Als er geen radiatorfolie is geplaatst, zal de warmte achter de radiator meteen naar buiten stromen. De muur achter de radiator verliest fors meer warmte, dan de rest van de muur.

Bij een muur, die is (na)geïsoleerd, is het warmteverlies in het algemeen ongeveer vier keer minder dan bij een ongeïsoleerde muur. Maar ook bij deze geïsoleerde muur is het warmteverlies achter de radiator hoger dan bij de rest van de muur.

Het is goed om te weten dat het warmteverlies naar buiten toe wordt bepaald door de isolatiewaarde van de constructie (hoe meer isolatie, hoe lager het warmteverlies) èn door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten (groter temperatuurverschil geeft een hoger warmteverlies). Met name geïsoleerde muren worden warmer achter de radiatoren dan ongeïsoleerde muren, doordat de warmte in eerste instantie minder snel naar buiten kan. Eenmaal op temperatuur gekomen neemt het warmteverlies achter de radiator dus weer toe. Vanwege dat grotere temperatuurverschil zal het warmteverlies bij een geïsoleerde muur achter de radiator relatief wat hoger liggen. Dus achter de radiator is het warmteverlies geen factor vier lager, dan bij de ongeïsoleerde muur achter de radiator. De isolatie is daar dus als het ware minder effectief.

Bovendien kost het opwarmen van de muur achter de radiator ook energie. Als de radiatorfolie op de muur zit, komt deze energie ten goede aan de kamer, die daardoor dus sneller opwarmt. Als de radiatorfolie ontbreekt, warmt de muur dus op. Deze warmte zal ’s nachts, als de verwarming lager wordt gezet, weer afgeven worden aan de kamer (als het niet meer nodig is). De kamer koelt daardoor minder snel af, waardoor de nachtverlaging minder effectief is. Met andere woorden een deel van het warmteverlies wordt verschoven naar ’s nachts doordat het tijdelijk in de muur wordt opgeslagen.

Al met al is het effect van radiatorfolie bij een geïsoleerde muur wel minder, maar dat scheelt geen factor vier. De invloed van de isolatie hangt af van de isolatiewaarde, en ketelinstellingen. Daar zijn geen goede gegevens over bekend, maar radiatorfolie verdiende zich met de oude gasprijzen (2021) al binnen 1 jaar (ongeïsoleerde woning) tot enkele jaren (geïsoleerde woningen) terug. Bij een zeer goed geïsoleerde woning, met een modulerende ketel (waarbij de radiator niet zo heet wordt en de muur dus ook niet) is de winst natuurlijk nog lager. De terugverdientijd kan dan richting de 10 jaar verschuiven. Dit was met de oude gasprijzen. Bij de nieuwe gasprijzen is de terugverdientijd bij een zeer goed geïsoleerde muur dus ook maar enkele jaren.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op