Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Voor zonnepanelen gelden strenge eisen voordat ze op de Nederlandse markt verkocht mogen worden. De grote aantallen zonnepanelen die al in ons land zijn geplaatst hebben dan ook tot weinig incidenten geleid. Wel wordt gewaarschuwd voor het gevaar van slechte aansluitingen in de gelijkstroomkabels. Doordat zonnepanelen in serie staan, kunnen daarin hogere spanningen voorkomen (tot 1.000 V). Laat de installatie dan ook door een deskundige aanleggen of door een deskundige controleren. Overigens zouden omvormers ook problemen kunnen veroorzaken. Als er veel stof op komt kan deze door de warmteontwikkeling in de omvormer ook ontbranden. Check dus of de omvormer aan vervuiling onderhevig is. Bron: https://www.verzekeraars.nl/media/6713/brochure-zonnepanelen.pdf