Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Dit artikel is gepubliceerd op 23-11-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Nee. Voor zonnepanelen gelden strenge eisen voordat ze op de Nederlandse markt verkocht mogen worden. De grote aantallen zonnepanelen die al in ons land zijn geplaatst hebben dan ook tot weinig incidenten geleid. Daarnaast geldt dat in veel typen installaties brand kan ontstaan.

Bij zonnepanelen wordt gewaarschuwd voor het gevaar van slechte aansluitingen in de gelijkstroomkabels. Doordat zonnepanelen in serie staan, kunnen daarin hogere spanningen en stromen voorkomen (tot 1.500 V en 9 A). De connectoren van kabels moeten goed in elkaar passen, dus bij voorkeur wordt alles van één merk toegepast. Het is belangrijk dat alle verbindingen degelijk en vochtvrij zijn en goed geplaatst worden.

Pas zonnepanelen toe die zijn getest en voorzien van CE-keur en laat de installatie aanleggen door een erkend elektrotechnisch installatiebedrijf. Als je een installateur kiest die een keurmerk voor zonnepanelen heeft, dan zal die op het CE-keurmerk letten en op een goede aansluiting van de kabels. Tevens zal die ervoor zorgen dat de installatie aan alle van toepassing zijnde normen voldoet.

Overigens zouden omvormers misschien nog wel eerder problemen kunnen veroorzaken. Omvormers worden warm en moeten deze warmte kwijt kunnen. Als er veel stof op komt, kan deze door de warmteontwikkeling in de omvormer ontbranden. Hang de omvormer op een goed geventileerde plek waar die niet te snel stoffig wordt en check evengoed regelmatig of er stof op de omvormer ligt.

De zonnepanelen kunnen gewoon in de woonhuisverzekering worden meegenomen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een brochure over zonnepaneelinstallaties opgesteld, waarin staat waar een veilig installatie aan voldoet.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op