Welke mogelijkheden zijn er voor isolatie bij monumenten?

Het is niet altijd mogelijk om een monument te isoleren. Het kan zijn dat zowel de buitenkant als de binnenkant van historische waarde is. Als je de constructie wel mag aanpassen, dan zijn er tal van aandachtspunten bij het isoleren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft op haar website informatie over verduurzaming van monumenten en je kan daar het document Na-isolatie van historische woonhuizen downloaden (zie link). Ook op de website monumenten.nl is veel informatie te vinden. En daarnaast is er een on-line toolkit voor verduurzaming van monumenten beschikbaar (zie link). Bron: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/isolatie