Welke eisen en normen gelden voor kleine windmolens?

Per gebied geldt een ander bestemmingsplan en gelden andere welstandseisen. Daarnaast gelden geluidsnormen voor windmolens. Neem vroegtijdig contact op met de gemeente (Tiel) of de Omgevingsdienst Rivierenland (andere gemeenten) om na te gaan of het zin heeft een conceptaanvraag in te dienen. Overigens hebben de kleine windmolens in regio Rivierenland een geringe duurzaamheidswaarde, zie ook vraag 'Wat zijn de mogelijkheden voor windmolentjes bij of op de woning?' Bron: https://www.hieropgewekt.nl/kennisdossiers/miniwindturbines-wat-kun-je-ermee-en-welke-vergunningen-heb-je-nodig