Wat is hittestress

Hittestress betekent dat mensen en dieren in perioden met extreem hoge temperaturen hun warmte niet meer kwijt kunnen. Dit kan leiden tot problemen en risico's voor de gezondheid. Maar ook de nachtrust en arbeidsproductiviteit leiden eronder. De temperatuur in Nederland neemt gemiddeld toe. Dat leidt tot meer tropische dagen en hittegolven. In de steden wordt het door zoninstraling, vervoer, installaties en menslijke activiteiten gemiddeld warmer dan in het buitengebied en kunnen plaatselijk hele hoge temperaturen voorkomen waardoor hittestress kan ontstaan. Behalve mens en dier leidt ook de natuur onder hittestress. Bron: https://www.klimaatadaptatiebrabant.nl/k/n442/news/view/2849/2775/wat-is-hittestress.html