Vormen zonnepanelen een risico voor de brandweer?

Ja. De brandweer heeft natuurlijk met veel risico's te maken en is daaraan gewend. Zonnepanelen vergroten helaas dit risico. Normaal gesproken schakelt de brandweer bij een brand de hoofdschakelaar af, alvorens naar binnen te gaan. Bij een huis met zonnepanelen zal de omvormer dan ook meteen automatisch afslaan. Als het licht is, staat er echter nog spanning op de gelijkstroomkabels van de zonnepanelen, want die gaan gewoon door met produceren. Er bestaan wel mogelijkheden om daar ook een schakelaar op te zetten, maar die wordt weinig toegepast. Dat betekent dat de brandweer rekening moet houden met kabels die onder spanning staan. Bij zonne-energiesystemen met micro-omvormers geldt dit niet. Deze zijn parallel geschakeld en schakelen de stroom bij de panelen af. Er staat dan alleen nog 40 V spanning op het paneel zelf. Dit is overigens anders dan bij optimizers. Bij optimizers blijft het risico op spanning in de kabels bestaan. Bron: https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/cases/zonnepanelen-casus-7