Kan je zonnepanelen plaatsen op een monument?

In het verleden was dat niet toegestaan. De laatste jaren komen er steeds meer mogelijkheden. Vaak kan het alleen als de zonnepanelen vanaf de openbare weg niet zichtbaar zijn en het dak geen uitzonderlijke cultuurhistorische waarde heeft. Het beleid hierover verschilt echter tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De laatste categorie is afhankelijk van het gemeentelijke beleid op dit punt. Vraag het document 'Zonnepanelen en vergunningen' op en neem hierover contact op met de gemeente (Tiel) of de Omgevingsdienst (andere gemeenten). Bron: https://energieloketrivierenland.nl/maatregelen/zonnepanelen/