Kan je zonnepanelen met een stekker in het stopcontact aansluiten?

Dit artikel is gepubliceerd op 5-09-2023 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Technisch gezien kan het. Het is wel een risico. Installateurs moeten elektrische installaties zoals zonnepanelen installeren volgens het Bouwbesluit waarin wordt verwezen naar de norm NEN 1010:2020 (Nederlandse Normalisatie Instituut, 2021). Daarin staat dat zonnepanelen niet via het stopcontact aangesloten mogen worden. Ook het ISSO ‘Handboek Zonne-energie’ (HBze, ISSO, 2019), de ‘Handreiking Risicobeheersing Advies veilige PV-systemen’ (Brandweer Nederland, 2020) en de ‘Preventiebrochure voor PV-installaties’ (Verbond van verzekeraars, 2022) verwijzen naar de NEN 1010.

Een bewoner mag het wel, maar wij raden het af.

Zonnepanelen kunnen risico’s met zich meebrengen, daarom raden we sowieso aan om zonnepanelen altijd door een gecertificeerde installateur te laten plaatsen of tenminste de aansluiting te laten controleren. Plug & Play hoort hier niet bij. Nu zijn er veel Plug & play zonnepanelen (zonnepanelen met stekker) op de markt. Daarmee lijkt het heel simpel om deze zonnepanelen te plaatsen. Omdat je als burger niet gehouden bent aan de NEN 1010, kun je deze zonnepanelen dus aanschaffen en aansluiten.

Brandgevaar bij warme stroomkabels

Maar er liggen wel risico’s op de loer. Als je één of maximaal twee panelen aanschaft is er misschien nog niets aan de hand, maar als je er meer aanschaft en ze niet goed aansluit, kunnen stroomkabels te warm worden en in het meest extreme geval kunnen ze brand veroorzaken. Wij raden het daarom af om meer dan twee plug & play zonnepanelen te nemen.

Als je plug & play zonnepanelen hebt of je wilt die toch aanschaffen, let dan ten minste op de veiligheid en de verzekering:

  • Controleer de sterkte van het dak. Zeker bij het plaatsen van zonnepanelen met ballast op een plat dak, is het van belang dat de draagconstructie dat kan dragen.
  • Sluit maximaal 600 Watt aan zonnepanelen op één elektrische groep aan. Hierbij gaat het om het vermogen dat uit de omvormer komt. De zonnepanelen kunnen dus een iets hoger vermogen hebben bijvoorbeeld 2 x 320 Wp. Wil je meer zonnepanelen, zorg dan voor een separate elektrische groep waar geen apparaten of verlichting op zitten of plaats een PV-verdeler. Een PV-verdeler zorgt dat er geen grote stromen door de kabels kunnen lopen.
  • Plaats de zonnepanelen zo, dat de panelen en omvormers goed geventileerd worden.
  • Zorg ervoor dat stroomkabels en omvormer(s) niet los op een dak liggen, maar droog worden opgehangen. De connectoren en omvormer(s) moeten dus ruim boven het niveau van de noodoverstort (voor regenwater) worden geplaatst. Zorg er verder voor dat connectoren goed gekoppeld zijn en dat kabels niet langs scherpe randen gaan.
  • Leid de kabels via een waterdichte doorvoer naar binnen, liefst een horizontale doorvoer door een buitenmuur of evt. door een afgeschermde verticale pijp die boven het dak uitsteekt en door een dakdekker waterdicht is gemaakt.
  • Sluit de kabels aan op een wandcontactdoos met randaarde.
  • Controleer of in de verzekeringspolis regels over de elektrische installatie en/of zonnepanelen zijn opgenomen.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op