Energielabels voor elektrische apparaten aangepast

En hoe zuinig jouw apparaat is, kon je zien aan de energielabels A tot en met D.  A stond voor energiezuinig en D  voor een zeer onzuinig.  Maar apparaten worden steeds zuiniger. en daarom kwam er na energielabel A t/m D ook energielabel A+, A++ en A+++ bij. De labels zijn nu aangepast. De plussen bij energielabel A zijn vanaf nu verleden tijd en het label loopt door tot letter G. De kleurcode van rood naar groen blijft wel bestaan. Het kan zomaar zijn dat jouw A+ televisie nu energielabel C heeft.

Strengere eisen energielabel

Niet alleen de labels veranderen maar ook de eisen. Zo zijn er op dit moment niet of nauwelijks huishoudelijk apparaten die in aanmerking komen voor label A.

Waarom een energielabel?

Een energielabel moet jou een goede indicatie geven hoe zuinig je apparaat is. Het is ook een stimulans voor producenten om steeds zuinigere apparaten op de markt te brengen.

Lampen krijgen later een nieuw label

Lampen zijn pas in september 2021 aan de beurt voor een nieuw label.

Oud of nieuw label?

Heb je een apparaat en weet je niet of dit het huidige of het oude label betreft? Kijk dan of er een QR-code op staat. Alleen nieuwe labels hebben een QR-code op de sticker zitten.

Twee stickers

Om verwarring te voorkomen geven de meeste producenten aan voorlopig nog beide energielabels op de apparaten te plakken. De overgangsperiode van oude naar nieuwe labels duurt tot november 2021.

Links het huidige energielabel en rechts de oude.