Eisen en wensen voor ventilatie

Eisen

1.Continu voldoende ventilatie (eisen bouwbesluit)

2.Spuivoorziening: de mogelijkheid om korte perioden veel lucht te verversen (ramen, luiken, deuren)

3.Alle ruimten worden geventileerd

4.Bij centrale systemen moet lucht door woning kunnen stromen

5.Goede kookafzuiging, zie hiervoor de Factsheet: Betere kookafzuiging in nieuwbouwwoningen van het Lente Akkoord

 

Denk ook aan het volgende:

  • Zorg voor goede kierdichting (dak, gevels en begane grondvloer), zorg dat alle ruimten geventileerd worden, haal bij ventilatie met warmteterugwinning ventilatieroosters weg.
  • Klepramen vervangen door vast glas met zelfregelende ventilatieroosters  pas eventueel suskast toe.
  • Bij enkel glas, dubbel glas of HR++ glas kunnen ventilatieroosters in de gevel, kies dan voor zelfregelende ventilatieroosters.
  • Neem bij nieuwe kozijnen met triple glas of vacuümglas geen ventilatieroosters maar gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning en vraagsturing. Als die er nog niet is/komt, neem dan enkele kiepramen met kierstand voor de ventilatie. Als later gebalanceerde ventilatie wordt geïnstalleerd, hoef je alleen de kiepramen maar dicht te doen.
  • Bij mechanische luchttoevoer of balansventilatie kan je andere luchtfilter plaatsen, bijv. voor pollen of fijnstof (zie ook blad 4).

Als je recirculatiekap in de keuken kiest, verwijdert die vet en luchtjes, maar niet het vocht en fijnstof. Die moeten door het ventilatiesysteem verwijderd worden.

 

 

6.Goede kierdichting in de schil (dak, gevels, begane grondvloer), zie Standaard en streefwaarden voor woningisolatie

7.Energiezuinig: gelijkstroomventilatoren

8.Geluidsproductie maximaal 30 dB(A) en in verblijfsruimten 25 dB(A)

9.Ventilatiesysteem is goed ingeregeld

10.Bewoner weet hoe de ventilatie werkt

11.Het ventilatiesysteem wordt goed onderhouden

Wensen

1.Energiezuinig en comfortabel: warmteterugwinning (met automatische voorziening voor zomernachtventilatie)

2.Bij voorkeur per vertrek geregeld en vraaggestuurd (handmatig te overrulen).

 

Kijk voor meer informatie de Routekaart Ventilatie en luchtdichtheid van Topsector Energie