Culemborgers kunnen meedoen aan uniek zonneproject van Vrijstad Energie

Duurzame energiecoöperatie Vrijstad Energie gaat aankomend najaar een innovatief zonneproject realiseren op daken én op een veld van agrarisch bedrijf Stal Den Heuvel. Er worden in totaal 2.455 zonnepanelen geplaatst, nadat de daken zijn gesaneerd van asbest. Inwoners van Culemborg kunnen zich inschrijven als deelnemer aan dit project. Meedoen kan al vanaf € 250,-!

Uniek! Eerste verticale veldopstelling in Nederland

Zonneproject Den Heuvel bestaat uit twee deelprojecten, namelijk een dak- en een veldopstelling. Bij de veldopstelling wordt gekozen voor verticale plaatsing van panelen, met een tussenruimte van 6 tot 8 meter, zodat de weide bruikbaar blijft. Dit is het éérste project in Nederland met verticale panelen! De grond kan daardoor zowel gebruikt worden voor duurzame energieopwekking, als voor begrazing of het verbouwen van gewassen.

Waarom meedoen?

Arjen Schamhart en Martin Ossendrijver van Vrijstad Energie vertellen: ‘Met dit zonneproject willen wij groene innovatie stimuleren. Door de verticale panelen is dubbelgebruik van de grond mogelijk. Het klimaat helpen gaat zo hand-in-hand met het boeren. Culemborgers die investeren in dit project maken het samen mogelijk om onze energie op te wekken binnen de eigen gemeentegrenzen. En ze houden er ook nog wat aan over, want het beoogde rendement is 4 tot 6 procent*.

Meer informatie:

  • Volg het webinar op woensdag 23 juni om 20:00 uur (vooraf aanmelden).
  • Bezoek Stal Den Heuvel op zaterdag 26 juni en woensdag 30 juni (vooraf aanmelden).
  • Bezoek de inloopavond (19:00-20:00 uur) op donderdag 1 juli in de Energiewinkel (Oude Vismarkt 13).
  • Meld je direct aan voor het webinar en/of rondleiding via vrijstadenergie.nl/zonneprojectdenheuvel

Direct meedoen?

Heb je nu al besloten om mee te doen aan Zonneproject Den Heuvel? Schrijf je dan in via het online aanmeldformulier op www.vrijstadenergie.nl/zonneprojectdenheuvel.
Vanaf 18 juni vind je op die website alle informatie over het project. Lees vooraf het Informatiememorandum, zodat je goed inzicht hebt in risico en rendement.

*Streefrendement is 4-6%. Het werkelijke rendement kan afwijken.