School in Zuilichem: energieneutraal!

Sinds oktober 2015 is de School met de Bijbel uit Zuilichem stroomneutraal door het aanbrengen van 88 zonnepanelen en LED-verlichting. Directeur Hans van Leerdam: “We speelden al langer met de gedachten om te verduurzamen. Zeker ook omdat wij vinden dat kinderen met dat onderwerp in aanraking moeten komen. Laatst vroeg een leerling uit groep 3 toen hij op de opwekmonitor in de gang keek: ‘wat is Watt?’ Dan haak je daar als leraar natuurlijk meteen op in. Dubbele winst!”

De directeur van de school verdiepte zich al jaren in de materie die duurzame energie heet. Vele partijen boden hun diensten aan, gesprekken volgden. “Hoewel wij als school afhankelijk zijn van publieke gelden waren de financiën en dan met name de terugverdientijden geen prioriteit nummer één. Het ging ons vooral om het totale plaatje. Mooie praatjes en dito berekeningen genoeg, maar wij waren vooral op zoek naar het goede gevoel bij een aanbieder. Dat je vooraf weet dat ze voor je klaar staan als je ze nodig hebt. Volledige ontzorging ja”, bevestigt Van Leerdam met een verwijzing naar de vele andere zaken dus drukke agenda waarmee een school in deze dagen te maken heeft.

Energiefeest voor de kinderen

De school met de Bijbel in Zuilichem vond zo’n partner in Slim Opgewekt. “Zij hebben scholen als doelgroep, dus dat vonden wij op voorhand al een pré. Natuurlijk verdienen ook zij aan hun activiteiten, dat is logisch. Zij hadden een goed verhaal en een goed product. De kinderen staan centraal, zoals het hoort als je met scholen te maken hebt. Dat zag je niet alleen bij de feestelijke officiële opening in januari, waarbij ze een Energiefeest organiseerden met als doel de kinderen in aanraking te brengen met duurzame energie. Vanuit klimaat- en milieutechnisch oogpunt is het bijbrengen van probleembesef bij kinderen uiteraard van wezenlijk belang. Zij moeten er zoveel als mogelijk vertrouwd mee raken. Nee, ik heb nog niet gehoord dat ouders van onze schoolkinderen dit voorbeeld thuis gevolgd hebben. Maar ik kan het ook niet met zekerheid uitsluiten”, lacht de directeur.

Duurzaamheid komt regelmatig voorbij als onderwerp

Het is niet zo dat er op de school in Zuilichem per groep wekelijks een uurtje duurzaamheid op het rooster staat. ‘Wij volgen als docenten wel de actualiteit, dus komt het onderwerp zo nu en dan best aan de orde. Ach, je weet hoe dat gaat bij kinderen. Ineens kunnen ze ergens door gepakt worden, bijvoorbeeld die keer dat een kind vroeg wat Watt is. Dat zijn mooie momenten.”, aldus Van Leerdam, die desgevraagd aangeeft dat het bestuur van de school de duurzame investeringen zelf bekostigd heeft. "Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat het kon. Bovendien, op een rekening bij de bank brengt het geld tegenwoordig niet echt veel meer op, nietwaar?"

Geruststellende gedachte

Die verduurzamingsactie heeft de school tot dusver niets dan goeds gebracht. “Ik kan niet anders zeggen. Laatst flikkerde een LED-lamp. Een belletje naar Slim Opgewekt en het wordt opgelost. Dat is een geruststellende gedachte. Net als het feit dat zij van afstand onze zonnepanelen monitoren.”  Raadt Van Leerdam andere scholen aan om op zijn minst na te denken over verduurzamingsmaatregelen? “Het mes snijdt hoe dan ook aan meerdere kanten. Hoewel je niet de illusie moet hebben dat je kinderen structureel kunt beïnvloeden. Maar als bepaalde zaken blijven hangen, heb je het als school goed gedaan. En los daarvan: elke maatregel ten gunste van het milieu is er één…”

Ook je school of verenigingsgebouw energiezuiniger maken?

Energieloket Rivierenland geeft advies aan woningeigenaren over duurzaam wonen. Maar ook scholen en verenigingsgebouwen vallen daaronder. Wil je ook eens bekijken wat de mogelijkheden voor jullie gebouw zijn, neem contact met ons op! Wij helpen jullie graag weer een stap verder.