“Het verduurzamen van je woning is veelal wél rendabel, mits je voorzien bent van het juiste advies”

Reactie op onderzoek Planbureau voor de Leefomgeving  – Stefan van Tongeren, Energieloket Rivierenland

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) kwam recent met het bericht dat woonlastenneutraal verduurzamen voor vrijwel geen enkele woningeigenaar haalbaar is. Het PBL onderzocht de woonlasten die het aardgasloos en tegelijk energieneutraal maken van huizen met zich meebrengt. Een opzienbarende conclusie die in veel gevallen tegen de boodschap van het energieloket indruist. Daarom vinden wij het belangrijk om te weten hoe het PBL tot deze conclusie is gekomen.

Directeur, Stefan van Tongeren heeft zich verdiept in het onderzoek en deelt graag zijn bevindingen.

“De conclusie van het onderzoek is niet zo zwart-wit als het nieuwsbericht van het Planbureau schetst. In deze reactie wil ik de nuance graag toelichten:

Regio Rivierenland heeft voornamelijk andersoortige woningen

De onderzoekers hebben alleen de resultaten onderzocht van een gemiddelde tussenwoning van 110m². Dit gaat dus niet over twee onder één kap- en vrijstaande woningen. In onze regio hebben we meer andere woningen dan de woningen waar het PBL onderzoek bij heeft gedaan (m.u.v. de gemeente Tiel).

Er is alleen gekeken naar oplossingen met een luchtwarmtepomp en zonnepanelen

Als technische oplossing wordt alleen met de luchtwarmtepomp in combinatie met zonnepanelen gerekend. Andere individuele en gezamenlijke oplossingen (zoals een warmtenet, gezamenlijke warmtepomp) zijn niet meegenomen. Dit geeft dus een verkeerd beeld, want andere opties leveren ook een ander investeringsbedrag op.

Het onderzoek gaat uit van een investering in de woning direct naar energieneutraal

De onderzoekers rekenen naar één resultaat: energieneutraal én aardgasvrij. In de praktijk zullen maar weinig woningeigenaren deze weg volgen. Bewoners zetten bewust stappen en beginnen met het laaghangend fruit. Daarnaast, door alleen naar individuele woningen te kijken wordt geen rekening gehouden met collectieve mogelijkheden zoals een buurtwarmtenet of collectieve opwek zoals een gezamenlijke windmolen en/of zonnevelden.

Elk huis heeft onderhoud nodig en dan houd je ook geen rekening met de terugverdientijd

Ieder huis heeft onderhoud nodig. En binnen 30 jaar zeker. Wij adviseren altijd om het moment van het nemen van maatregelen samen te laten lopen met het grote onderhoud. Immers, als er toch een nieuwe cv-ketel in moet, waarom dan niet direct een energiezuinige. En als het gaat om onderhoud is het ook ongebruikelijk om altijd rekening te houden met de terugverdientijd.

Het rapport vergeet wooncomfort en toekomstbestendigheid

Het rapport kijkt alleen naar lasten. Over wooncomfort en toekomstbestendigheid wordt nauwelijks gesproken. Een duurzaam huis met een lage energierekening zal een hogere marktwaarde hebben als een huis waar niets aan gedaan is. Comfortverhoging van de woning is een groot voordeel (vloerverwarming, geen tocht of koudeval, koele woning tijdens de zomer, geen ‘lelijke’ radiatoren, meer frisse lucht door betere ventilatie etc.).

PBL rekent met minder gunstige prijzen

De huidige prijzen van zonnepanelen zijn 20% lager dan die waarmee het PBL rekent. Daarnaast rekent PBL met de huidige gas- en elektraprijzen (2020). Er wordt daardoor geen rekening gehouden met het feit dat het zeer aannemelijk is dat de kosten van aardgas verder zullen stijgen en het dus nog interessanter wordt om je woning te verduurzamen. PBL gaat uit van het huidige fiscale en subsidie beleid. Het is echter realistisch te verwachten dat toekomstig beleid het aardgasverbruik verder zal ontmoedigen.

Geef rendement terug aan de bewoners

Betaalbaarheid voor iedereen staat bij ons als een paal boven water. De betaalbaarheid van de energietransitie, met name voor de lagere inkomenssituaties is en blijft een groot aandachtspunt, maar kan ook met fiscale maatregelen (inkomensondersteuning) worden gecompenseerd. Ook moeten we ervoor zorgen dat het rendement van grote projecten niet wegvloeit naar grote, vaak buitenlandse multinationals, maar in het gebied blijft, zodat je hiermee de regionale energietransitie mede kan financieren. Burgerwindcoöperaties zoals Betuwewind kunnen dit mogelijk maken. Dat de energietransitie- zoals geformuleerd in het klimaatakkoord – geen gemakkelijke en goedkope opgave wordt, is voor iedereen die enigszins verstand van zaken heeft al lang duidelijk. En tegelijkertijd de noodzaak van deze transitie, ook. We zullen het samen moeten doen en het energieloket helpt je graag daarmee op weg.

Niets doen is geen optie

Over het algemeen kun je stellen dat de energietransitie nu veel geld kost. Dat klopt, je zult namelijk nu moeten investeren, om hier later van te kunnen profiteren. We kunnen het probleem niet naar de toekomst schuiven, zoals we misschien graag zouden willen. Net als bij het huidige zorg- en pensioenstelsel zit niemand te wachten op een herziening, maar weten we allemaal dat het noodzaak is.”

Stefan van Tongeren, Energieloket Rivierenland

Wil je reageren op dit bericht of heb je er een vraag over? Laat het ons weten!