Subsidie klimaat, water en riolering West Betuwe

Bij de gemeente West Betuwe kun je subsidie aanvragen voor verschillende groene maatregelen. De subsidie is bijvoorbeeld voor het ‘vergroenen’ van de tuin, de aanleg van een groen dak of het plaatsen van een regenton.

Er zijn verschillende maatregelen waar je subsidie voor kunt krijgen:

 • Groene speeltuinen en (speel)plaatsen bij scholen
 • Tegels eruit groen erin
 • Waterdoorlatende verharding
 • Regenpijp afkoppelen en verwerking regenwater (bv regenton)
 • Aanleg groen dak
 • Aanleg geveltuin
 • Regenwaterschutting/regen block(s)
 • Watervasthoudende plantenbakken
 • Regenwatervijver/maaiveldverlaging
 • Regenwater nuttig gebruiken

Bedrag

Voor particulieren en dorpshuizen gaat het om een bedrag van maximaal € 500. Voor het ‘vergroenen’ van speeltuinen en (speel)plaatsen bij scholen is een bedrag beschikbaar van € 1.000.

Bekijk alle vergoedingen per maatregel op de website van de gemeente West Betuwe.

Belangrijkste voorwaarden

 • Je bent eigenaar en bewoner van de woning in de gemeente West Betuwe.
 • Voer je de maatregel uit op gemeentegrond? Dan moet je een getekende ‘wij doen groen verklaring (pdf)‘ aanleveren.
 • De werkzaamheden mogen niet voor de aanvraag zijn begonnen en zeker niet afgerond.
 • Nieuwbouw komt niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.
 • Alleen maatregelen die zorgen voor minder wateroverlast, komen in aanmerking.
 • De maatregelen hebben een permanent karakter en blijven minimaal 5 jaar gehandhaafd.
 • Na toekenning van de subsidie heb je 5 maanden de tijd om de maatregelen af te ronden.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.

Stel je vraag

Nog vragen? Stel ze gerust aan ons en wij proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij kunnen informatie geven over financieringen maar helaas kunnen wij geen ondersteuning bieden bij het aanvragen hiervan.

Neem contact op