Zit er subsidie op HR++ glas?

Ja de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE) is ook voor isolatieglas. Let wel op de voorwaarden. Je komt alleen in aanmerking voor subsidie als je ten minste twee maatregelen neemt. Andere voorwaarden zijn U-waarde is maximaal 1,2 en er geldt een minimaal oppervlak afhankelijk van het woningtype. Bron: https://energieloketrivierenland.nl/duurzame-financiering