Zijn koudemiddelen van warmtepompen slecht voor het milieu?

Dit artikel is gepubliceerd op 1-12-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Ja, ze zijn slecht voor het milieu, maar enkele koudemiddelen zijn minder schadelijk, en die worden wel steeds vaker toegepast. De eerste generatie koudemiddelen (freon of CFK) taste de ozonlaag aan. Deze koudemiddelen zijn al enige tijd verboden.

De nieuwe koudemiddelen tasten de ozonlaag dus niet of nauwelijks aan, maar versterken de opwarming van de aarde wel. Koelinstallaties en warmtepompen moeten daarom aan strenge eisen voldoen. Installateurs die deze installaties aanleggen of verwijderen, hebben een speciale certificering nodig.

Desondanks komt een deel van de koudemiddelen toch in het milieu terecht. Het broeikaseffect van de koudemiddelen is veel groter dan van CO2. Het effect verschilt sterk tussen de verschillende koudemiddelen en wordt uitgedrukt in Global Warming Potential (GWP) die is gerelateerd aan het effect van CO2. CO2 heeft een GWP van 1. Er zijn nog koudemiddelen in de handel met een GWP van 3.500. Het gemiddelde effect van een warmtepomp op het milieu, mits vakkundig geplaatst en weggehaald, heeft tijdens de levensduur een broeikaseffect vergelijkbaar met 50 tot 350 kg CO2. De reductie van CO2 door het gebruik van de warmtepomp (op grijze stroom) is overigens orde grootte 1.000 kg/jaar, dus een warmtepomp is nog steeds een goed idee.

Er zijn twee ontwikkelingen aan de gang om de milieueffecten van koudemiddelen verder te beperken:
- Koudemiddelen met een lager broeikaseffect. Er zijn inmiddels ook warmtepompen met CO2 (GWP 1) of propaan (GWP 3) als koudemiddel op de markt.
- Minder koudemiddel in de installatie. Er zijn zogenaamde ‘monoblock’ warmtepompen waarbij de condensor (verwarmingsunit) en de verdamper (buiten-unit) in één behuizing zitten en dus volledig binnen of buiten staan. Deze installaties hebben veel minder koudemiddel nodig en bovendien hoeven er geen koudemiddelleidingen in het werk geïnstalleerd te worden. Dit beperkt de lekkages tot een minimum.

Bewoners kunnen bovenstaande factoren laten meewegen in hun keuze van de warmtepomp.

Zie ook de website van MilieuCentraal.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op