Worden de mogelijkheden voor geothermie ook voor mijn buurt onderzocht?

De gemeente moet ervoor zorgen dat er voor de gemeente een Transitievisie Warmte (TvW) wordt opgesteld. Deze dient in 2021 vastgesteld te worden. In een TvW staat wanneer welke wijk/kern van het gas afgaat. Bij de wijken/kernen die binnen 10 jaar van het gas afgaan, staat vermeld welke opties voor verwarming in beeld zijn, dus ook of geothermie één van de opties is. Vraag bij de gemeente na hoe ver ze zijn met het opstellen van de TvW. Bij het totstandkomen van de TvW heeft de gemeente overleg met alle betrokken sectoren, ook de woningen. Daarbij kan je vragen naar de mogelijkheden van geothermie. Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/aan-de-slag-met-aardgasvrij/transitievisie-warmte-en-wijkuitvoeringsplan