Worden de mogelijkheden voor geothermie ook voor mijn buurt onderzocht?

Dit artikel is gepubliceerd op 16-11-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

De gemeenten waren verplicht om in 2021 voor hun gemeente een Transitievisie Warmte (TvW) op te stellen. Deze zijn inmiddels opgesteld. In een TvW staat wanneer welke wijk/kern van het gas af gaat. Bij de wijken/kernen die binnen 10 jaar van het gas af gaan, staat vermeld welke opties voor verwarming in beeld zijn, dus ook of geothermie één van de opties is. Vraag bij de gemeente TvW op.

Bij het totstandkomen van de TvW heeft de gemeente overleg met alle betrokken sectoren gehad, ook met vertegenwoordigers van de woningsector. Je kan de gemeente ook specifiek vragen of er onderzoek is of wordt uitgevoerd naar de mogelijkheden van geothermie. Overigens lijken op basis van temperatuur en bodemgeschiktheid de meest kansrijke gebieden te liggen in Friesland, Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. In Zuid-Holland zijn er inmiddels 7 projecten gestart of gerealiseerd. Daarvan is er slechts één met woningbouw. Het is dus de vraag of in regio Rivierenland het voortouw genomen moet worden voor wijkverwarmingsprojecten met deze techniek.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op