Wat is beter, een warmtepomp met een buitenunit (op lucht) of met een bodemwarmtewisselaar?

Dit artikel is gepubliceerd op 17-11-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Beide systemen hebben in het voor- en najaar een vergelijkbaar hoog rendement (COP ca. 4) en voor beide systemen zijn typen beschikbaar die kunnen voorzien in (top)koeling. Dan moeten de warmteafgiftesystemen daar wel geschikt voor zijn. Maar de systemen hebben verschillende voor- en nadelen:
- Warmte uit de lucht:
= Hiervoor zijn drie systemen: een buitenunit (zoals bij een airco), een zonnecollector (die ook zonder zon werkt) en een luchtinlaat (waarbij buitenlucht naar de warmtepomp gaat en afgekoeld weer naar buiten wordt gebracht; of het hele apparaat staat buiten).
= Deze systemen zijn bij de installatie goedkoper dan de bodemsystemen.
= Bij strenge winters loopt het rendement van de installatie terug. De COP kan bij vorst dalen tot onder de 2.
= De buitenunit wordt soms als visueel storend element aan de gevel ervaren en kan tot geluidsproblemen leiden. Die met de zonnecollector is visueel minder storend en veroorzaakt geen geluidsproblemen.
= De lucht-waterwarmtepompen kunnen voorzien in topkoeling. Je hebt ook Lucht-lucht-warmtepompen die volledig kunnen koelen als een airco. Bij het koelen werkt de compressor van de warmtepomp en dat kost redelijk veel energie, en brengt dus kosten met zich mee. Ook wordt hierdoor de hittestress in de omgeving versterkt omdat de apparaten warmte naar buiten afvoeren.
- Warmte uit de bodem: dit kan met een individuele gesloten bodemwarmtewisselaar of met een collectief (open) bronwater circuit:
= Deze systemen zijn in aanleg duurder, met name vanwege de kosten voor de bodembron. De bodembron gaat overigens wel langer mee dan een buitenunit.
= Bij strenge winters blijft bodemenergie het hoge rendement (COP 4) behouden omdat het bronwater niet bevriest.
= Het water uit de bodemwarmtewisselaar kan je 's zomers inzetten voor topkoeling. Bij koeling heeft bodemwarmte een aanzienlijk hoger rendement dan bij de lucht-water-warmtepomp (COP van 10 bij bodem versus 4 bij lucht). Dit komt omdat alleen de bronwaterpomp hoeft te draaien.
= De hoge rendementen bij verwarming tijdens strenge winters en bij het koelen gedurende hete zomers zorgen voor lagere energielasten. Op termijn kan de meerinvestering zich terugverdienen.
= Bodemenergie verlaagt de hittestress in de zomer omdat de warmtepomp zelf niet in bedrijf hoeft te komen en de warmte uit de woning in de bodem wordt opgeslagen.
= Bodemenergie kan niet overal. Op de website WKO Tool kun je zien of het bij jou mogelijk is.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op