Wat is beter, een warmtepomp met een buitenunit (op lucht) of met een bodemwarmtewisselaar?

Beide systemen hebben in het voor- en najaar een vergelijkbaar hoog rendement (SCOP ca. 4) en voor beide systemen zijn typen beschikbaar die kunnen voorzien in (top)koeling als de warmteafgiftesystemen daar geschikt voor zijn. Maar de systemen hebben verschillende voor- en nadelen:
- Warmte uit de lucht: hiervoor zijn drie systemen: een buitenunit (zoals bij een airco), een zonnecollector (die ook zonder zon werkt) en een luchtinlaat (waarbij buitenlucht naar de warmtepomp gaat en afgekoeld weer naar buiten wordt gebracht; of het hele apparaat staat buiten). Deze systemen zijn bij de installatie goedkoper dan de bodemsystemen. Bij strenge winters loopt het rendement van de installatie terug. De SCOP kan bij vorst dalen tot onder de 2. De buitenunit wordt soms als visueel storend element aan de gevel ervaren en kan tot geluidsproblemen leiden. Die met de zonnecollector is visueel minder storend en veroorzaakt geen geluidsproblemen. De lucht-waterwarmtepompen kunnen voorzien in topkoeling. Lucht-luchtwarmtepompen kunnen volledig koelen als een airco. Deze systemen versterken bij het koelen wel de hittestress in de omgeving omdat de warmtepomp in bedrijf is bij het koelen.
- Warmte uit de bodem: dit kan met een individuele gesloten bodemwarmtewisselaar of met een collectief open grondwater circuit. Bij strenge winters blijft bodemenergie het hoge rendement (COP 4) behouden. Het water uit de bodemwarmtewisselaar kan je inzetten voor topkoeling. Bij koeling heeft bodemwarmte een aanzienlijk hoger rendement (COP van 10 versus 4 bij lucht). De hoge rendementen bij strenge winters en hete zomers zorgen voor lagere energielasten. Op termijn kan de meerinvestering zich terugverdienen. Bodemenergie verlaagt de hittestress in de zomer. Bodemenergie kan niet overal. Op de website WKO Tool kun je zien of het bij jou mogelijk is.    
https://wkotool.nl

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op