Wat is beter, een warmtepomp met een buitenunit (op lucht) of met een bodemwarmtewisselaar?

Warmtepompen halen energie 'uit de omgeving'. Vaak is dat lucht. Hiervoor zijn drie systemen: een buitenunit (zoals bij een airco), een zonnecollector (die ook zonder zon werkt) en een luchtinlaat (waarbij buitenlucht naar de warmtepomp gaat en afgekoeld weer naar buiten wordt gebracht). Een andere optie is warmte uit de bodem. Dit kan met een individuele gesloten bodemwarmtewisselaar of met een collectief open grondwater circuit. In het voor- en najaar hebben al deze systemen ongeveer hetzelfde rendement. Bij strenge winters heeft bodemenergie een hoger rendement. Bodemenergie houdt een COP van ca. 4 terwijl de COP van de buitenunit en de collector teruglopen naar 1 bij lage buitentemperaturen (hoge COP is beter). De warmtepomp met luchtinlaat zit daar tussenin. Alle systemen kunnen in principe koelen. De systemen met bodemwarmte hebben een hoger rendement (COP van 10 versus 4 bij lucht). Bij de buitenunit is er daarnaast een risico op geluidsoverlast. Warmtepompen op buitenlucht die koelen, versterken hittestress in de gebouwde omgeving. Bodemenergie verlaagt juist de hittestress. Met andere woorden als bodemenergie kan, heeft dat energetisch en qua geluid en hittestress de voorkeur. Het systeem is wel duurder, maar verdient zich op termijn (bij strenge winters en/of hete zomers) terug. Bron: https://expertisecentrumwarmte.nl/themas/technische+oplossingen/techniekfactsheets+gebouwmaatregele/elektrische+warmtepomp/default.aspx