Wat is aquathermie?

Dit artikel is gepubliceerd op 20-1-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Aquathermie betekent dat je warmte uit water (in de omgeving) haalt om de woning(en) en/of gebouwen mee te verwarmen. Het is een verzamelnaam van thermische energie (warmte) uit oppervlakte water (TEO), uit afvalwater (TEA) en uit drinkwater (TED). De warmte wordt met een warmtewisselaar uit het oppervlakte-, afval- of drinkwater gehaald en met een warmtepomp op een hogere temperatuur gebracht om daarmee bijvoorbeeld woningen te verwarmen. Tussen de warmtewisselaar en de warmtepomp(en) loopt dus een watercircuit waaraan de warmtepomp(en) warmte onttrekken. Het afgekoelde water in het circuit stroomt weer naar de warmtewisselaar om opnieuw opgewarmd te worden. De warmtepomp kan hiermee op een hoger rendement werken dan met een buitenunit (zoals bij een airco) of een bodemwarmtewisselaar. Als warmte uit oppervlakte water wordt gehaald, wordt dit doorgaans ook gecombineerd met warmte- en koudeopslag (WKO) in de bodem, omdat anders het oppervlaktewater bevriest in de winter. In de zomer wordt dan warmte uit het oppervlaktewater gehaald omde WKO mee op te warmen.

Een tweede voordeel van aquathermie is dat er geen geluidproducerende en beeldverstorende buitenunits aan de woningen en andere gebouwen komen te hangen.

Bij TEO is een extra voordeel dat de kwaliteit van het oppervlaktewater kan verbeteren omdat het niet meer te veel opwarmt.

Zie ook de website van Expertise Centrum Warmte.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op