Kan ik een boete krijgen als ik geen energielabel heb bij verkoop van mijn woning?

Dit artikel is gepubliceerd op 30-11-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Ja, daar kan je een boete voor krijgen. De hoogte van de boete is op dit moment € 450,-.

Als verkoper ben je verplicht bij de overdracht van de woning een geldig energielabel voor de woning te hebben en deze in de advertentie voor de verkoop te vermelden en bij overdracht aan de koper te geven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is aangewezen voor de handhaving. Zij controleert steeksproefsgewijs advertenties en bij de overdracht van de woning op het beschikbaar zijn van het energielabel. Heb je geen energielabel, dan krijg je een brief van de ILT. De ILT kan in die brief een boete opleggen.

Het energielabel wordt steeds bekender en steeds meer mensen letten erop bij de koop van een woning. Woningen met een beter energielabel zijn sneller verkocht en hebben doorgaans een hogere waarde dan vergelijkbare huizen met een slechter energielabel.

Zie ook de website van de overheid.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op