Is verwarming met een ketel op biogas (bijv. biopropaan) of hout een duurzame optie?

Dit artikel is gepubliceerd op 20-1-2022 en gebaseerd op de dan bekende cijfers en informatie.

Biogas is duurzamer dan aardgas. Bij biobrandstoffen wordt de brandstof gemaakt van biomassa (organische stoffen) die bij de groei CO2 uit de lucht haalt. Bij de verbranding komt deze weer terug in de lucht. Netto is er geen CO2 aan de lucht toegevoegd. Dit geldt als de productie van de biomassa, het transport en de verwerking tot brandstof allemaal op duurzame wijze geschieden. En als kap en aangroei in evenwicht zijn. Veelal wordt er veel in korte tijd gekapt waarna het weer decennia duurt voordat het is aangegroeid. Gedurende die periode hebben we dus wel een CO2-overschot gecreëerd. Daarnaast geldt, dat de biogasketel wel, net als andere ketels, NOx en andere verontreinigende stoffen uitstoot.

Een nadeel van biobrandstoffen, en dus ook van biogas en hout, is dat biomassa schaars is. De grond voor het verbouwen van biomassa als energiebron concurreert met het landbouwgrond voor de voedselvoorziening. Als veel landen biomassa gaan inzetten voor verwarming, overstijgt de vraag het aanbod. Je krijgt daardoor verschuivingen in de houtmarkt waardoor ook gebruikers van gecertificeerd hout indirect houtkap in oerbossen en regenwouden kunnen veroorzaken.

Biomassa is niet efficiënt. Een zonnepark van dezelfde omvang wekt 10 x zoveel energie op. Ook waterstof kan dus met een hogere grondgebruiksefficiëntie duurzaam worden geproduceerd.

En daar waar biomassa beschikbaar is, moet het verantwoord worden toegepast. Dus eerst als grondstof (bouw, meubels, papier, spaanplaat, bioplastic), dan als energie voor transport, elektriciteitsopwekking en industriële processen op hoge temperatuur. En als laatste voor verwarming van een woning of gebouw. Daar zijn namelijk ook andere oplossingen voor. Dus lokaal vrijkomende biomassa wordt bij voorkeur als grondstof of elektriciteitsopwekking gebruikt. Een voordeel van verwerking bij een centrale t.o.v. verbranding in een particuliere ketel is dat de centrale professioneel gestookt wordt en er een betere rookgasreiniging op komt.

Houtverbranding heeft nog extra nadelen: je krijgt vrachtauto's in de wijk voor de brandstoflevering en hoe goed je de rookgassen ook reinigt, er komen emissies (fijnstof, stikstofoxide, chemische stoffen) vanaf. Dit is slecht voor het milieu, maar ook voor de mensen die het fijnstof e.d. inademen. Ook is houtachtige biomassa bijna nooit circulair omdat het hout uit productiebossen (veelal in het buitenland) komt, terwijl de as hier op de afvalhoop beland.

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op