Is verwarming met een ketel op biogas (bijv. biopropaan) of hout een duurzame optie?

Biogas is duurzamer dan aardgas. Bij biobrandstoffen wordt de brandstof gemaakt van biomassa (organische stoffen) die bij de groei CO2 uit de lucht haalt. Bij de verbranding komt deze weer terug in de lucht. Netto is er geen CO2 aan de lucht toegevoegd. Dit geldt als de productie van de biomassa, het transport en de verwerking tot brandstof op duurzame wijze geschieden. De biogasketel stoot wel net als andere ketels NOx en andere verontreinigende stoffen uit.
Een nadeel van biobrandstoffen, en dus ook van biogas en hout, is dat biomassa schaars is. De grond voor het verbouwen van biomassa als energiebron concurreert met het landbouwgrond voor de voedselvoorziening. Biomassa is niet efficiënt. Een zonnepark van dezelfde omvang wekt 10 x zoveel energie op. Ook waterstof kan dus met een hogere grondgebruiksefficiëntie duurzaam worden geproduceerd. En daar waar biomassa beschikbaar is, moet het verantwoord worden toegepast. Dus eerst als grondstof (bouw, meubels, papier, spaanplaat, bioplastic), dan als energie voor transport, elektriciteitsopwekking en industriële processen op hoge temperatuur. En als laatste voor verwarming van een woning of gebouw. Daar zijn namelijk ook andere oplossingen voor. Er is veel discussie over biomassa omdat de grote vraag naar biomassa (grondstof, energie en verwarming) ervoor zorgt dat er meer hout wordt gekapt dan dat er aangroeit. Er wordt vaak wel bijgeplant, maar het duurt tientallen jaren voordat het weer is aangegroeid. Op mondiaal niveau draagt de vraag naar biomassa direct of indirect bij aan de kap van oerbossen en regenwouden.
Houtverbranding heeft nog extra nadelen: je krijgt vrachtauto's in de wijk voor de brandstoflevering en hoe goed je de rookgassen reinigt, er komen emissies (fijnstof, stikstofoxide, chemische stoffen) vanaf. Ook is het vaak niet circulair omdat het hout uit het buitenland komt en de as hier op de afvalhoop beland.    

Nog op zoek naar antwoorden?

Staat je vraag er niet tussen? Het energieloket helpt je graag verder. Je kunt ons bellen, e-mailen of binnenlopen tijdens ons inloopspreekuur.

Neem contact op