Heeft mijn gemeente plannen voor een collectieve warmtevoorziening?

De gemeente is door het rijk aangewezen als regisseur voor het opstellen van een gemeentelijke transitievisie warmte. Dat wil niet zeggen dat zij die moet schrijven, maar wel zorgen dat die er voor eind 2021 komt. Dit gebeurt in overleg met betrokken partijen. Veelal hebben inwoners van de gemeente daar ook een stem in. In de transitievisie warmte staat wanneer de wijken van het gas af gaan. Van de wijken die binnen tien jaar aan de beurt komen, staat er ook in welke opties daar mogelijk zijn. Informeer bij de gemeente afdeling duurzaamheid hoe het staat met de transitievisie warmte. Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/aan-de-slag-met-aardgasvrij/transitievisie-warmte-en-wijkuitvoeringsplan