Dal- en normaaltarief steeds vaker omgekeerd

Duurzame energie zorgt voor verschuiving van momenten waarop energie goedkoper is.

Maak je gebruik van een dubbeltarief voor elektriciteit dan betaal je doordeweeks tussen 23.00 en 7.00 uur en in het weekend het daltarief. Voorheen was het daltarief altijd lager dan het normaaltarief. Maar dat is steeds vaker anders! Met de komst van meer duurzaam opgewekte energie en flexibele contracten en tarieven zijn bij steeds meer energieleveranciers de tarieven overdag, het normaaltarief, juist goedkoper.

Het ‘ouderwetse daltarief’ werd ingevoerd om het elektriciteitsnet overdag te ontlasten. Overdag wordt immers de meeste stroom gebruikt: door huishoudens, kantoren en fabrieken. En hoe meer vraag naar energie, hoe hoger de prijs. In de daluren (avond, nacht en weekend) is er minder vraag naar stroom en betaalde je dus een lager tarief.

Deze stroom werd echter geproduceerd door dure kolen- en gascentrales, onafhankelijk van de weersomstandigheden. Maar door de opkomst van groene energie wordt er steeds meer stroom overdag opgewekt. Er is dan een groot aanbod aan zonne- en windenergie; de kolen- gascentrales hoeven niet of nauwelijks te produceren. Hierdoor daalt de prijs van stroom.

Duurzame energie zorgt voor verschuiving van daluren
Waar voorheen het normaaltarief (dagtarief) altijd hoger was dan het daltarief (nachttarief) is dit met name in de lente en zomer steeds vaker andersom. Het gevolg is dat bij nieuwe vaste contracten, maar ook bij variabele contracten (prijs wijzigt per maand of kwartaal), het dal- en normaaltarief nagenoeg gelijk zijn. Hier valt dus nauwelijks nog te besparen. Er zijn zelfs energieleveranciers waarbij het daltarief hoger is. Hiermee is het ouderwetse daltarief eigenlijk achterhaald, steeds vaker zijn de meest gunstige tarieven immers overdag.

Heb je een dynamisch contract? Dan kun je hier het meest van profiteren omdat je de prijs per dag of zelfs per uur betaalt. Door je stroomverbruik af te stemmen op de momenten waarop de stroom goedkoop is, kun je voordeliger uit zijn. Dit betekent niet dat een dynamisch contract altijd en voor iedereen geschikt en goedkoper is. Op andere momenten betaal je wellicht meer dan het gemiddelde tarief dat je bij andere soorten contracten betaalt.

Weet je niet of je een enkel- of dubbeltarief hebt? Controleer dan je contract of jaarrekening. Voor een dubbeltarief heb je altijd een slimme meter nodig.