Tielenaren: denk mee! Samen op weg naar een toekomst zonder aardgas

Een van de doelen van het Klimaatakkoord is dat ons land in 2050 aardgasvrij is. Want aardgas stoot CO2 uit en we willen onze CO2 uitstoot verminderen. Dat is beter voor het klimaat.  Dit betekent dat we in de toekomst geen aardgas meer kunnen gebruiken om te koken en onze huizen en ons water te verwarmen. Dat is een enorme verandering. Ook Tiel moeten  aan de slag. Daarvoor heeft de gemeente Tiel een plan gemaakt. Om dit plan af te maken nodigt de gemeente Tiel je uit om uw mening en ideeën te laten horen in een vragenlijst en in online bijeenkomsten.  

De warmtetransitie visie: een plan voor Tiel

Iedereen wil prettig en comfortabel wonen in Tiel. Nu, maar zeker ook in de toekomst. Want ook onze kinderen en kleinkinderen willen in een goed verwarmd huis wonen, lekker koken en een fijne douche nemen. Maar hoe doen we dat zonder aardgas?

De gemeente  heeft een plan gemaakt over hoe we in Tiel samen onze woningen energiezuiniger en aardgasvrij kunnen maken. Dit plan is de Warmtetransitievisie Tiel. Daarin staat wat per buurt de meest logische alternatieven voor aardgas zouden kunnen zijn. Natuurlijk weten we nog niet alles, maar wel dat we moeten beginnen. Bijvoorbeeld met het isoleren van woningen.

Denk mee met het plan voor Tiel

Om dit plan af te maken wil de gemeente graag met jou in gesprek. Waar moeten we mee beginnen? Welke alternatieven voor aardgas zie je? Wat kun je zelf doen?  We zijn benieuwd welke vragen en ideeën je hebt over de warmtetransitie.

De vragenlijst staat op www.tiel.nl/warmtevisie. Onder mensen die de vragenlijst invullen, verloot de gemeente Tiel een aantal duurzaamheidspakketten.

In de online bijeenkomsten die binnenkort georganiseerd worden, wordt dieper ingegaan op wat de overstap van aardgas naar een andere vorm van energie betekent voor inwoners. Ook wordt er op die bijeenkomst informatie gegeven over de verschillende mogelijkheden voor een aardgasvrije toekomst. Maar ook wordt dan besproken wat inwoners nu al kunnen doen om energie te besparen.

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan op www.tiel.nl/warmtevisie of klik hier Op deze webpagina staat ook meer informatie.