Windwinning Culemborg

Frederik van Eedenlaan 30, Culemborg, Nederland

Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil energieneutraal worden. Windwinning Culemborg gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windwinning Culemborg vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens.

Nederland wil energieneutraal worden. Culemborg wil energieneutraal worden. Windwinning Culemborg gaat bijdragen aan deze ambitie. Als alles volgens plan verloopt, wordt in Windwinning Culemborg vanaf 2022 groene elektriciteit opgewekt voor zo’n 17.000 huishoudens. Dat gebeurt waarschijnlijk met 6 tot 8 windturbines. Het projectgebied ligt ten zuiden van de N320 en wordt begrensd door de Oude Beesdseweg, Kooiweg Oost, Daam van Dijkweg, Korte en Lange Aventuurseweg.

Windwinning Culemborg wordt ontwikkeld door burgerwindcoöperatie Vrijstad Windwinning en duurzaam energiebedrijf Eneco. In deze samenwerking is afgesproken dat beide partijen een even groot aandeel in de ontwikkeling hebben: fifty-fifty dus. Windwinning Culemborg wil de eerlijkste windwinning van Nederland zijn. Niet voor niets hanteert het project de slogan ‘samen winnen, samen delen’.

Waarom windmolens in Culemborg? Wind op land is op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie en ook de meest efficiënte. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die problemen hebben met de bouw van windmolens in hun directe woonomgeving. Vrijstad Windwinning en Eneco hebben als eerste doel om de acceptatie van nieuwe windmolens voor Culemborg zo groot mogelijk te maken. Nederland zit in een fase van energietransitie. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook inzetten op grootschalige energiebesparing, onderzoek naar duurzame technologie en elektrisch vervoer. Windenergie is geen 100%-oplossing en tegelijkertijd heeft Nederland deze bron de komende tientallen jaren absoluut nodig om stappen te blijven zetten richting verdere verduurzaming. Het doel voor Culemborg moet zijn om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen.

Over dit lokale initiatief

Samen winnen, samen delen
Energieloket Rivierenland