Hybride ventilatie

Een deel van de woning heeft decentrale balansventilatie en de rest heeft natuurlijke of mechanische ventilatie.

De woning kan voorzien zijn van twee ventilatiesystemen: een deel van de woning heeft balansventilatie en een deel heeft natuurlijke ventilatie of mechanische ventilatie. Dit noemen we een hybride ventilatie.

De keuze hiervoor kan zijn: kosten besparen.  Door één of twee ruimten van een ventilatie-unit te voorzien zijn de investeringen relatief beperkt en door deze te plaatsen in de veelgebruikte ruimten (woonkamer, werk/studeerkamer) kan warmteterugwinning juist voor een flinke besparing zorgen. Bij de andere ruimten wordt dan het oude ventilatiesysteem gehandhaafd.

Het kan ook zijn dat er in enkele ruimten niet of nauwelijks gestookt of geleefd wordt, waardoor het eenvoudig niet de moeite loont om daar een geavanceerd ventilatiesysteem aan te leggen, terwijl dat in de ruimten waar veel verbleven wordt, dit wel gewenst is.

Het deel van de woning, dat is uitgerust met balansventilatie, heeft doorgaans ook warmteterugwinning (WTW). Als deze niet al te oud is, voldoet deze waarschijnlijk al aan de huidige eisen. Als de balansventilatie al wat ouder is, is het zinvol om te controleren of deze is uitgerust met energiezuinige ventilatoren, warmteterugwinning en vraagsturing.

Aandachtspunten

  • Controleer of de schil (gevel, dak) goed luchtdicht is en dicht anders naden en kieren. In het gedeelte met balansventilatie zijn geen ventilatieroosters nodig. Als deze er nog zitten, kunnen ze weggehaald of dichtgezet worden.
  • Kijk of je de gewone filter in de luchttoevoer wil vervangen door een fijnstoffilter.