Is er een maximum gesteld aan de BTW-teruggave bij zonnepanelen?

Nee, er is geen maximum vastgesteld voor de BTW teruggave. Om gebruik te kunnen maken van de kleine ondernemersregeling (vrijstelling van BTW-afdracht over de geleverde stroom), moet de jaaromzet (stroomproductie) onder de € 20.000,- blijven. Dit is orde grootte 90.000 kWh ofwel een installatie van ca. 300 panelen. Bron: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/btw-terugvragen-voor-zonnepanelen-ik-ben-particulier