Ik heb zonnepanelen en wil graag energie opslaan voor eigen gebruik.

Zolang de salderingsregeling nog geldt, is thuisopslag nog niet rendabel. Maar na 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd en worden vraagsturing (zie vraag daarover) en thuisopslag opties om zonnepanelen rendabeler te maken. Bedrijven die accu's voor thuisopslag leveren kun je vinden op de website zelfenergieproduceren (zie link). Bron: https://www.zelfenergieproduceren.nl/kennisbank-duurzaam/opslag-van-energie-energieopslag/thuisbatterij-thuisaccu/#1581161396744-fab58604-f9cf