Betreft de salderingsregeling: Bij terug leveren van opgewekte stoom, hoe lang gaat dat door , tegen welk bedrag / percentage ?

De saldering loopt door tot 1 januari 2023. Het voorstel is dat daarna de regeling met 9% per jaar wordt afgebouwd. In 2031 stopt de salderingsregeling. Het gesaldeerde deel wordt vergoed, met het tarief waarvoor je stroom inkoopt. Voor het resterende deel van de teruggeleverde stroom betaalt het energiebedrijf een marktprijs. Dit verschilt per energiebedrijf (tussen 5 en 22 cent). De verwachting is dat zonnepanelen in prijs dalen en dat de elektriciteit duurder wordt. Ook zullen opslagsystemen voor stroom goedkoper worden omdat meer mensen deze zullen aanschaffen. Bron: