Bestaat er een minimale spouwbreedte die nodig is spouwmuurisolatie effectief te laten zijn? En zo ja, hoe breed is deze?

Elke centimeter isolatie zorgt voor verbetering van het comfort en verlaging van de energiekosten. De eerste cm doet relatief gezien het meest. Een spouwmuur met een hele smalle spouw 2 à 3 cm, is echter niet goed te isoleren omdat het isolatiemateriaal niet goed verspreidt en de kans op vochtdoorslag groter is. Tussen de 3 en 5 cm zijn slechts enkele materialen geschikt. Vanaf 5 cm is isolatie met verschillende isolatiematerialen zeer goed mogelijk. De isolatiewaarde (Rc) van geïsoleerde spouwmuur met 4 cm is 1,3. Bij 6 cm is dit 1,7. Om een huis energieneutraal te maken zal dit niet genoeg zijn. Bron: