Als ik geen ketel meer heb, hoe krijg ik dan warm tapwater?

Je hebt dan een warmtapwatervoorziening nodig die het hele jaar door werkt. Dat kan met een elektrische boiler maar de meest duurzame oplossingen zijn de combiwarmtepomp en de warmtepompboiler. De combiwarmtepomp kan warmte uit de lucht of uit de bodem halen. De warmtepompboiler haalt warmte uit de afgezogen ventilatielucht. Bron: https://energieloketrivierenland.nl/maatregelen/warmtepomp/