Afbouw saldering 2025, zonnepanelen blijven gunstig

Salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2025 afgebouwd.

Dit bericht is gepubliceerd op 24 februari 2023 en is geschreven met de op die datum bekende informatie. 

Heb je zonnepanelen of overweeg je zonnepanelen te leggen, dan is het goed om te weten dat vanaf 2025 waarschijnlijk de saldering wordt aangepast. Tot 2025 wordt 100% van de teruggeleverde stroom gesaldeerd. In 2025 wordt dat 64% en na 2026 neemt het verder af. Toch blijft investeren in zonnepanelen gunstig.

Wat is de huidige situatie rondom de salderingsregeling?

De salderingsregeling houdt in dat de stroom die je als huishouden levert aan het net, jaarlijks wordt weggestreept tegen de stroom die je op een ander moment van het net afneemt. Dit is gunstig. Want je krijgt voor terug geleverde stroom dezelfde prijs als wat je als consument voor stroom betaalt.

Er komen veranderingen, maar wat?

De overheid wil vanaf 2025 de salderingsregeling afbouwen. Het plan ziet er nu als volgt uit:

  • Vanaf 2025 kunnen huishoudens nog 64% salderen.
  • Vanaf 2027 gaat het verder in stappen naar beneden.
  • Vanaf 2031 is salderen niet meer mogelijk en ontvang je voor terug geleverde stroom een teruglever vergoeding.
    • Hierin stelt ieder energiebedrijf zelf de hoogte vast. De overheid wil daar wel een ondergrens aan stellen. Zo moet deze vergoeding tot 2027 ten minste 80% van de leveringskosten per kWh, zonder belasting of heffing zijn. Daarna wordt een nieuw minimum vastgesteld.

Eventuele oplossing

Als je veel zonnepanelen hebt liggen en je wilt zoveel mogelijk van de zelf opgewekte stroom profiteren, dan kun je twee dingen doen:

  • Vraagsturing: zet elektrische apparaten zoveel mogelijk aan als de zon schijnt. Hierbij kan je denken aan de wasmachine, vaatwasser en acculaders. Er zijn ook tools om apparaten automatisch te laten starten als er voldoende stroom is.
  • Thuisaccu: je kan dan namelijk ’s avonds en op regenachtige dagen meer zelf opgewekte stroom gebruiken. Lees je van tevoren goed in. Kijk hier voor meer informatie

Een berekening.

Zonnepanelen zijn goed voor het klimaat en ze blijven rendabel, ook al bouwt de saldering af. Hoe zit dat nou? Milieu Centraal geeft een voorbeeld van een berekening:

Mensen die in 2023 een set van 10 zonnepanelen kopen, hebben een gemiddelde opbrengst van €510,- per jaar gedurende de levensduur van 25 jaar. De eerste jaren is de opbrengst groter, daarna neemt deze af als ook de salderingsregeling afgebouwd wordt. In deze berekening is ervan uitgegaan dat de set € 4.500 (prijspeil 2021) kost en gericht wordt op het zuiden. Verder is ervan uitgegaan dat ca. een derde van de opgewekte stroom meteen in de woning wordt gebruikt en dat de voorgestelde regeling voor het afbouwen van de saldering gaat gelden. Er is gerekend met een lange termijn stroomprijs van € 0,22 per kWh en een terugleververgoeding voor het niet gesaldeerde deel van de stroom van € 0,09 per kWh.

Bij deze uitgangspunten hebben de zonnepanelen een rendement dat is te vergelijken met een rente op een spaarrekening van 4,3%. De terugverdientijd is 7 jaar.

Voor veel huishoudens is de stroomprijs nu hoger dan waarmee gerekend is. Dan is ook de terugverdientijd korter.

Stel dat de salderingsregeling wordt niet afgebouwd zou worden, dan zou de opbrengst van 10 zonnepanelen bij de lange termijn stroomprijs gemiddeld zo’n €750 per jaar zijn en de terugverdientijd op zo’n 6 jaar komen.